Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Prirodni brojevi


Skupovi točaka u ravnini


Razlomci


Decimalni brojevi


Trokut


Cijeli brojevi


Racionalni brojevi


Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom


Koordinatni sustav na pravcu


Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost


Mnogokuti


Sličnost


Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama


Linearna funkcija


Opća jednadžba pravca


Kružnica i krug


Kvadriranje i korjenovanje


Pitagorin poučak


Realni brojevi


Preslikavanje ravnineOtvori stranicu 2


Gore

Pitagorin poučak


Trokut s pravim kutem zove se pravokutni trokut. Stranica koja leži nasuprot pravom kutu hipotenuza, a stranice koje zatvaraju pravi kut zovu se katete.

Starogrčki matematičar Pitagora dokazao je poučak koji vrijedi za pravokutni trokut, a glasi:

Površina kvadrata nad hipotenuzom pravokutnog trokuta jednaka je zbroju površina kvadrata nad katetama tog trokuta.

c2=a2+b2

Pitagora

Pitagorin poučak koristi se za izračunavanje duljine jedne stranice pravokutnog trokuta ako su poznate duljine druge dvije stranice. 

Egipatski trokut:  Trokut sa stranicama 3,4 i 5 je pravokutan jer 32+42=52 pomoću njega su stari Egipćani određivali pravi kut na terenu.