Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Racionalni brojevi


Racionalni brojevi - uvod


Uspoređivanje racionalnih brojeva


Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva


Množenje racionalnih brojeva


Dijeljenje racionalnih brojeva

Gore

Množenje racionalnih brojeva


Ako su Racionalni brojevi dva racionalna broja, onda je

Racionalni brojevi množenje

 

   Primjer: Racionalni brojevi množenje primjer

 

Za  množenje racionalnih brojeva vrijedi:

   Komutativnost množenja   r1•r2=r2•r1

   Asocijativnost množenja   (r1•r2)•r3=r1•(r2•r3)

   Distributivnost množenja r1•(r2+r3)=r1•r2+r1•r3

   Neutralnost jedinice kod množenja r•1=r

   Množenjem s -1 dobije se suprotan broj   r•(-1)=-r

   Ako je jedan faktor 0 umnožak je 0   r•0=0•r=0