Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Racionalni brojevi


Racionalni brojevi - uvod


Uspoređivanje racionalnih brojeva


Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva


Množenje racionalnih brojeva


Dijeljenje racionalnih brojeva

Gore

Uspoređivanje racionalnih brojeva


Racionalni broj r1 manji je od racionalnog broja r2 ako je na brojevnom pravcu smješten lijevo od r2.

Kod uspoređivanja dva racionalna broja  racionalni brojevi vrijedi:

 

Racionalni brojevi

 

za b≠0 d≠0

 

Prilikom uspoređivanja više racionalnih brojeva najbolje ih je proširivanjem svesti na najmanji zajednički nazivnik.