Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Racionalni brojevi


Racionalni brojevi - uvod


Uspoređivanje racionalnih brojeva


Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva


Množenje racionalnih brojeva


Dijeljenje racionalnih brojeva

Gore

Racionalni brojevi - uvod


Racionalni brojevi su svi negativni razlomci, nula i pozitivni razlomci. Skup racionalnih brojeva označava se s Q.

Svaki razlomak možemo zapisati u obliku Racionalni broj, gdje je a cijeli broj, a b prirodni broj.

Oblik razlomka Oblik razlomka - racionalni broj je standardni oblik racionalnog broja.

Za svaki racionalni broj r vrijedi: Racionalni broj

Racionalne brojeve možemo pridruživati točkama pravca.

Racionalni brojevi Suprotni racionalni brojevi su suprotni brojevi.

Modul racionalnog broja (apsolutna vrijednost) je racionalni broj koji za brojnik ima modul brojnika, a za nazivnik modul nazivnika zadanog racionalnog broja.

 

Modul racionalnog broja

 

    Primjer: Modul racionalnog broja primjer

 

Racionalni brojevi mogu se proširivati i skraćivat, a pri tom vrijedi:

 

 

Proširivanje i skraćivanje racionalnog broja