Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Cijeli brojevi


Cijeli brojevi - uvod


Suprotni brojevi i apsolutna vrijednost cijelog broja


Uspoređivanje cijelih brojeva


Zbrajanje i oduzimanje cijelog broja


Množenje cijelih brojeva


Dijeljenje cijelih brojeva

Gore

Dijeljenje cijelih brojeva


Količnik negativnog i pozitivnog cijelog broja je negativni broj čija je apsolutna vrijednost jednakaa količniku apsolutnih vrijednosti zadanih brojeva.

a:(-b)=(-a):b=-(a:b)

   Primjer:   (-6):3=-(6:3)=-2

Količnik dvaju negativnih cijelih brojeva je pozitivan broj čija je apsolutna vrijednost jednaka količniku apsolutnih vrijednosti djeljenika i djelitelja.

(-a):(-b)=|-a|:|-b|=a:b

   Primjer:   (-4):(-2)=|-4|:|-2|=4:2=2

Za cijeli broj z vrijede svojstva:

   Djeljenjem s 1 broj se ne mijenja   z:1=z

      Primjer: 5:1=5

   Djeljenjem s -1 rezultira suprotnim brojem   z:(-1)=-z

      Primjer:   7:(-1)=-7

   Djeljenjem broja sa samim sobom dobije se 1.   z:z=1

      Primjer:   8:8=1

   Nula podijeljena s cijelim brojem je 0   0:z=0
     
      Primjer   0:2=0