Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Cijeli brojevi


Cijeli brojevi - uvod


Suprotni brojevi i apsolutna vrijednost cijelog broja


Uspoređivanje cijelih brojeva


Zbrajanje i oduzimanje cijelog broja


Množenje cijelih brojeva


Dijeljenje cijelih brojeva

Gore

Zbrajanje i oduzimanje cijelog broja


Za cijeli broj z vrijed:

   Neutralnost 0      z+0=0+z=z

      Primjer   1+0=1   (-2)+0=-2

   Zbroj dvaju suprotnih brojeva je nula   z+(-z)=(-z)+z=0

      Primjer:  2+(-2)= 0

    Zbroj pozitivnog i negativnog broja jednak je razlici njihovih apsolutnih vrijednosti s predznakom             pribrojnika koji ima veću apsolutnu vrijednost.

       Primjeri:   7+(-5)=+(|7|-|-5|)=+(7-5)=+2=2      -9+4=-(|-9|-|4|)=-(9-4)=-5

   Zbroj dvaju negativnih cijelih brojeva je negativni broj čija je apsolutna vrijednost jednaka zbroju          njihovih apsolutnih vrijednosti.

      Primjer:   (-2)+(-3)=-(|-2|+|-3|)=-(2+3)=-5

 

Za cijele brojeve a i b vrijedi a-b=a+(-b). Na taj način oduzimanje cijelih brojeva svodimo na zbrajanje

     Primjer:   9-5=9+(-5)=+(|9|-|5|)=+(9-5)=4