Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Cijeli brojevi


Cijeli brojevi - uvod


Suprotni brojevi i apsolutna vrijednost cijelog broja


Uspoređivanje cijelih brojeva


Zbrajanje i oduzimanje cijelog broja


Množenje cijelih brojeva


Dijeljenje cijelih brojeva

Gore

Cijeli brojevi - uvod


Suprotni pojmovi označavaju se pozitivnim i negativnim brojevima. Negativni brojevi označavaju se s predznakom -.

Na pravcu desno od 0 označavamo pozitivne brojeve 1,2,3,4,5,6,..., na istom pravcu lijevo od 0 označavamo negativne brojeve -1,-2,-3,-4,-5,-6,...

Brojevi, ...-3,-2,-1,0,1,2,3,... zovu se cijeli brojevi i čine skup cijelih brojeva koji označavamo sa Z, i zapisujemo kao Z={0,1,-1,2,-2,3,-3,...}