Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Trokut


Kutovi trokuta


Simetrala kuta


Sukladnost trokuta


Površina trokuta

Gore

Površina trokuta


Dužina spuštena okomito iz vrha trokuta do suprotne stranice naziva se visinom trokuta.

Trokut im tri visine. Označavamo ih sa Va, Vb i Vc. Točka u kojoj visina siječe stranicu trokuta zove se nožište visine.

Visine trokuta sijeku se u jednoj točki, koja se zove ortocentar ili sjecište visina.

 

Visine trokuta
 
 
 

 

Površina trokuta jednaka je polovini umnoška duljine stranice i pripadajuće visine (na tu stranicu).

      Površina trokuta