Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Trokut


Kutovi trokuta


Simetrala kuta


Sukladnost trokuta


Površina trokuta

Gore

Sukladnost trokuta


Postoje tri poučka o sukladnosti trokuta:

   1. Trokut  je sukladan ako se podudara u sve tri stranice (S-S-S)

   2. Trokut je sukladan ako se podudara u dvije stranice i kutu između njih (S-K-S)

   3. Trokut je sukladan ako se podudara u jednoj stranici i dva kuta uz tu stranicu (K-S-K)