Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Trokut


Kutovi trokuta


Simetrala kuta


Sukladnost trokuta


Površina trokuta

Gore

Kutovi trokuta


S obzirom na kutove trokut može biti:

   1. šiljastokutan

      Sva tri unutarnja kuta su mu šiljasta

   2. pravokutan

      Dvije stranice jednake duljine

   3. tupokutan

      Jedan unutarnji kut je tupi

Unutarnji kutovi trokuta označavaju se s α, β, γ, a vanjski kutevi trokuta s α1, β1, γ1

Kutevi trokuta

Zbroj veličina unutarnjih kuteva trokuta je α+β+γ=180°

Zbroj veličina vanjskih kuteva trokuta je  α1+β1+γ1=360°

Veličina vanjskog kuta jednaka je veličini dvaju nasuprotnih unutarnjih kutova

      α1=β+γ       β1=α+γ      γ1=α+β

Ako je a<b<c onda je i α<β<γ

Unutarnji kutevi jednakostraničnog trokuta su 60°