Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Decimalni brojevi


Uvod - decimalni brojevi


Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva


Množenje decimalnih brojeva


Dijeljenje decimalnih brojeva

Gore

Uvod - decimalni brojevi


Razlomci čiji su nazivnici dekadske jedinice (10,100,1000,...) zovu se decimalni razlomci.

Decimalni razlomci mogu se izraziti u decimalnom zapisu kao jedna desetinka, jedna stotinka, jedna tisućinka Decimalni zapis

I ostale razlomke možemo izraziti u decimalnom zapisu. To radimo proširivanjem ili dijeljenjem brojnika s nazivnikom.

   Primjer:  Decimalni zapis

Razlomci izraženi decimalnim zapisom zovu se decimalni brojevi.

Svaki decimalni broj sastoji se od dekadskih jedinica, decimalne točke i decimalnih jedinica (decimala).

Dekadske jedinice su lijevo, a decimale su desno od decimalne točke.

Uspoređivanje decimalnih brojeva

Od dva decimalna broja veći je onaj koji ima veći cijeli dio, a ako su im cijeli dijelovi jednaki veći je onaj koji ima veću desetinku, pa stotinku, ...

   Primjeri: 2.7>1.7    4.5>4.3   4.22>4.21

Svaki prirodni broj može se pisati kao decimalni broj. Primjer: 3.0