Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Razlomci


Uvod - razlomci


Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika


Proširivanje i skraćivanje razlomaka


Svođenje razlomaka na jednaki nazivnik i uspoređivanje razlomaka


Zbrajanje razlomaka


Oduzimanje razlomaka


Množenje razlomaka


Dijeljenje razlomaka

Gore

Dijeljenje razlomaka


Količnik dvaju razlomaka jednak je umnošku djeljenika i recipročne vrijednosti djelitelja.

Djeljenje razlomaka

(Brojevi a,b,c,d su prirodni brojevi)

      Primjer: Dijeljenje razlomaka primjer

 

Dijeljenje razlomaka

može se pisati u obliku dvojnog razlomka za koji vrijedi:

Dijeljenje razlomaka

 

      Primjer: Dijeljenje razlomaka primjer