Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Razlomci


Uvod - razlomci


Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika


Proširivanje i skraćivanje razlomaka


Svođenje razlomaka na jednaki nazivnik i uspoređivanje razlomaka


Zbrajanje razlomaka


Oduzimanje razlomaka


Množenje razlomaka


Dijeljenje razlomaka

Gore

Množenje razlomaka


Umnožak razlomka i prirodnog broja u brojniku ima umnožak brojnika razlomka i prirodnog broja, a u nazivniku nazivnik razlomka.

Množenje razlomaka formula

   Primjer: Množenje razlomaka primjer

 

Umnožak dva razlomka je razlomak koji u brojniku ima umnožak brojnika a u nazivniku umnožak nazivnika razlomaka koji se množe

 Množenje razlomaka

   Primjer: Množenje razlomaka primjer

 

Za množenje razlomaka vrijede sljedeća svojstva:

      Množenje s nulom

       Množenje razlomka s 0

      Množenje s jedan

       Množenje razlomka s 1

      Komutativnost množenja

       Komutativnost množenja razlomka

      Asocijativnost množenja

       Asocijativnost množenja razlomka

      Distributivnost množenja prema zbrajanju

       Distributivnost množenja razlomka prema zbrajanju

      Distributivnost množenja prema oduzimanju

       Distributivnost množenja razlomka prema oduzimanju

 

Dva razlomka čiji je umnožak jednak 1 zovu se recipročni razlomci

Recipročni razlomci

 

   Primjer: Recipročni razlomci primjer