Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Razlomci


Uvod - razlomci


Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika


Proširivanje i skraćivanje razlomaka


Svođenje razlomaka na jednaki nazivnik i uspoređivanje razlomaka


Zbrajanje razlomaka


Oduzimanje razlomaka


Množenje razlomaka


Dijeljenje razlomaka

Gore

Zbrajanje razlomaka


Razlomci različitih nazivnika zbrajaju se tako da ih svedemo na zajednički nazivnik. Na taj način dobijemo razlomke jednakih nazivnika koje znamo zbrajati.

 Zbrajanje razlomaka s različitim nazivnikom

Primjer:

Zbrajanje razlomaka različitih nazivnika

 

Za zbrajanje razlomaka vrijede sljedeća svojstva:

      Nula je neutralni element za zbrajanje.

      Svojstva zbrajanja razlomci s 0

      Komutativnost zbrajanja

      Svojstva zbrajanja razlomaka komutativnost

      Asocijativnost zbrajanja

       Svojstva zbrajanja razlomaka - asocijativnost