Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Razlomci


Uvod - razlomci


Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika


Proširivanje i skraćivanje razlomaka


Svođenje razlomaka na jednaki nazivnik i uspoređivanje razlomaka


Zbrajanje razlomaka


Oduzimanje razlomaka


Množenje razlomaka


Dijeljenje razlomaka

Gore

Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika


Zbroj dvaju razlomaka s jednakim nazivnicima je razlomak čiji je nazivnik jednak nazivniku razlomaka koje zbrajamo, a brojnik jednak zbroju brojnika koje zbrajam.

Zbrajanje razlomaka s istim nazivnikom

 

   Primjer: Zbrajanje razlomaka s istim nazivnikom primjer

 

Razlika dvaju razlomaka s jednakim nazivnicima jednaka je razlomku čiji nazivnik je jednak nazivniku razlomaka koje oduzimamo, a brojnik jednak razlici brojnika koje oduzimamo.

Oduzimanje razlomaka s istim nazivnikom

 

   Primjer: Oduzimanje razlomaka s istim nazivnikom primjer

 

Mješoviti brojevi se zbrajaju i oduzimaju tako da se prvo pretvore u razlomke.