Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Razlomci


Uvod - razlomci


Zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika


Proširivanje i skraćivanje razlomaka


Svođenje razlomaka na jednaki nazivnik i uspoređivanje razlomaka


Zbrajanje razlomaka


Oduzimanje razlomaka


Množenje razlomaka


Dijeljenje razlomaka

Gore

Uvod - razlomci


Razlomak je broj koji izražava dio jedinice, a dobije se dijeljenjem jedinice na jednake dijelove.

   Primjer: 

       Jedna polovina    jedna polovina

       Jedna trećina jedna trećina

      Jedna četvrtina jedna četvrtina

 

Razlomci  Osnovni razlomci, ... zovu se osnovni razlomci.

 

Razlomci Izvedeni razlomci zovu se izvedeni razlomci.

 

Broj koji se nalazi iznad crte zove se brojnik, broj ispod crte nazivnik, a crta razlomačka crta.

 

Vrijednost razlomka može biti:

1) Manja od jedan

   Brojnik je manji od nazivnika      Primjer:  Brojnik je manji od nazivnika

2)Veća od jedan

   Brojnik je veći od nazivnika       Primjer: Brojnik je veci od nazivnika

3)Jednaka jedan

   Brojnik i nazivnik su jednaki       Primjer: Brojnik je jednak nazivniku

 

Razlomak koji je veći od jedan često se izražava kao mješoviti broj. Mješoviti broj dobije se kad brojnik podjelimo s nazivnikom.

   Primjer: Mješoviti broj

 

Mješoviti broj može se izraziti razlomkom

   Primjer:  Mješoviti broj u razlomak

 

Svaki  prirodni broj može se pisati u obliku razlomka

    Primjer:  Prirodni broj u razlomak