Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Skupovi točaka u ravnini


Uvod - skupovi točaka u ravnini


Pravac, polupravac i dužina


Međusobni odnos dvaju pravaca u ravnini


Kružnica, krug i dijelovi kruga


Paralelogram


Trokut


Centralna simetrija

Gore

Međusobni odnos dvaju pravaca u ravnini


Pravac je dio ravnine.

Dva pravca koji pripadaju istoj ravnini mogu imati samo jednu zajedničku točku, sve zajedničke točke i nijednu zajedničku točku.

 

Sjecište
 
Pravci a i b sijeku se u točki S. Točka S je sjecište ili presjek pravaca a i b.
 

 

Pravci s svim zajednickim točkama
 
Pravci a i b imaju sve zajedničke točke, tj. identični su. 
Zapisuju se kao a≡b.  (čita se kao identični su/poklapaju se)
 
Pravci a i b nemaju zajedničkih točaka
Pravci a i b nemaju zajedničkih točaka - usporedni (paralelni) su .
Označavamo ih a||b. (čita se usporedno sa ili paralelno sa)
 
 
Posebni slučaj je dvaju okomitih pravaca. Okomiti pravci dijele ravninu na četiri jednaka dijela. Zapisuju se kao p r.
Okomitost dvaju pravaca na slici označavamo malim kvadratićem.
 
 

 

Okomiti pravci