Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Skupovi točaka u ravnini


Uvod - skupovi točaka u ravnini


Pravac, polupravac i dužina


Međusobni odnos dvaju pravaca u ravnini


Kružnica, krug i dijelovi kruga


Paralelogram


Trokut


Centralna simetrija

Gore

Pravac, polupravac i dužina


Pravac zamišljamo kao neomeđenu ravnu crtu. Kroz dvije točke može se nacrtati samo jedan pravac, tj. pravac je određen s dvjema točkama.

 

Pravac

 

 

Ako pravac podijelimo na dva dijela točkom, nastaju dva polupravca. Ta točka je rubna točka polupravca.

 

Polupravci

 

polupravci a i b s rubnom točkom T
Dužina je dio pravca omeđen dvjema točkama. Te točke su krajnje ili rubne točke dužine. Svaka dužina ima svoju duljinu koju izražavamo u jediničnim dužinama (mm,cm,...) .
 
Dužina

Dužinu s rubnim točkama A i B zapisujemo AB.
 
Njenu duljinu (veličinu) označavamo |AB| ili d(A,B).
      Primjer: |AB|=3mm ili d(A,B)=3mm