Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Skupovi točaka u ravnini


Uvod - skupovi točaka u ravnini


Pravac, polupravac i dužina


Međusobni odnos dvaju pravaca u ravnini


Kružnica, krug i dijelovi kruga


Paralelogram


Trokut


Centralna simetrija

Gore

Uvod - skupovi točaka u ravnini


Točka je osnovni element u geometriji. Točke najčešće prikazujemo kružićem (ο) i križićem (×), a označavamo velikim slovima abecede.

Primjer: Aο , B×

Ravninu zamišljamo kao ravnu neomeđenu ploho, a predočavamo je paralelogramom.

 

Ravnina

 

Ako ravninu pravcem podjelimo na dva dijela nastaju dvije poluravnine. Pravac je  rubni pravac poluravnine.

 

Poluravnina