Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Djeljivost prirodnih brojeva


Djeljivost


Djeljivost s 2,3,5,9 i 10


Djeljivost razlike, zbroja i umnoška


Prosti i složeni brojevi


Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore


Zajednički djelitelji i najveći zajednički djelitelj


Zajednički višekratnici i najmanji zajednički višekratnik

Gore

Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore


Svaki složeni broj može se rastaviti na proste faktore. Rastaviti složene brojeve na proste faktore znači napisati taj broj kao umnožak prostih brojeva.

   Primjer 6=2•3   10=2•5

Pri rastavljanju koristimo pravila o djeljivosti s 2,3 i 5

   Primjer:

      180=2•90

           =2•2•45

           =2•2•59

           =2•2•5•3•3

      225=5•45

           =5•5•9

           =5•5•3•3

   Primjer: rastavljanje brojeva na drugi način 

180 | 2      ili 180 | 5

 90 | 2           36  | 2

 45 | 5           18  | 2

  9 |3               9 | 3

   3|3              3  | 3

   1|                 1 |