Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Djeljivost prirodnih brojeva


Djeljivost


Djeljivost s 2,3,5,9 i 10


Djeljivost razlike, zbroja i umnoška


Prosti i složeni brojevi


Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore


Zajednički djelitelji i najveći zajednički djelitelj


Zajednički višekratnici i najmanji zajednički višekratnik

Gore

Djeljivost razlike, zbroja i umnoška


Ako su umanjenik i umanjitelj djeljivi sa zadanim brojem tada je i razlika djeljiva s tim brojem

   Primjer    razlika 25-20 djeljiva je s 5 jer su i 25 i 20 djeljvi s 5

Ako je svaki pribrojnik zbroja djeljiv sa zadanim brojem onda je i zbroj djeljiv s tim brojem

   Primjer   zbroj 8+6+10 je djeljiv s 2 jer su pribrojnici 8, 6 i 10 djeljivi s 2

Ako je bar jedan faktor umnoška djeljiv sa zadanim brojem tada je i umnožak djeljiv s tim brojem

   Primjer   umnožak 7•4•19 djeljiv je s 2 jer je 4 djeljiv s 2