Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Djeljivost prirodnih brojeva


Djeljivost


Djeljivost s 2,3,5,9 i 10


Djeljivost razlike, zbroja i umnoška


Prosti i složeni brojevi


Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore


Zajednički djelitelji i najveći zajednički djelitelj


Zajednički višekratnici i najmanji zajednički višekratnik

Gore

Djeljivost s 2,3,5,9 i 10


Brojevi 10,100,1000,10000,... zovu se dekadske jedinice

Prirodni broj djeljiv je s dekdaskom jedinicom ako završava s najmanje onoliko 0 koliko ih ima dekadska jedinica.

Prirodni broj djeljiv je s 2 ako mu je posljednja znamenka djeljiva s 2.

Prirodni broj djeljiv je s 3 ako je zbroj vrijednosti njegovih znamenaka djeljiv s 3.

Prirodni broj djeljiv je s 5 ako mu je posljednja znamenka 0 ili 5.

Prirodni broj djeljiv je s 9 ako je zbroj njegovih znamenaka djeljiv s 9.