Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Djeljivost prirodnih brojeva


Djeljivost


Djeljivost s 2,3,5,9 i 10


Djeljivost razlike, zbroja i umnoška


Prosti i složeni brojevi


Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore


Zajednički djelitelji i najveći zajednički djelitelj


Zajednički višekratnici i najmanji zajednički višekratnik

Gore

Djeljivost


Prirodni broj a  djeljiv je s prirodnim brojem b ako postoji broj n tako da je a = n • b

Svaki prirodni broj djeljiv je s 1 i sa samim sobom a:1=a a:a=1

Nula je djeljiva sa svakim prirodnim brojem. 0:a=0. S nulom nema smisla dijeliti a:0=?