Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Prirodni brojevi


Uvod - prirodni brojevi


Zbrajanje prirodnih brojeva


Oduzimanje prirodnih brojeva


Množenje prirodnih brojeva


Dijeljenje prirodnih brojeva


Redosljed računskih radnji


Rješavanje jednadžbi pomoću računskih radnji


Djeljivost prirodnih brojeva

Gore

Rješavanje jednadžbi pomoću računskih radnji


Prisjetimo se zbrajanja  ( pribrojnik ) a + ( pribrojnik ) b = ( zbroj ) c 

1. jedan pribrojnik=zbroj - drugi pribrojnik a=c-b i b=c-a

   Primjer  1+3=4 3=4-1 i 1=4-3

   Primjer rješavanja jednadžbe

   x+4=8

    x=8-4

    x=4

Prisjetimo se oduzimanja ( Umanjenik ) a - (umanjitelj ) b = ( razlika ) c

2. umanjenik = razlika + umanjitelj  a=c+b

   Primjer 12-3=9 12=9+3

   Primjer rješavanja jednadžbe

      x-6=2

      x=2+6

      x=8

3. umanjitelj = umanjenik - razlika  b=a-c

   Primjer

      12-3=9 12=9+3   3=12-9

   Primjer rješavanja jednadžbe

      16-x=2

      16=2+x

      x=16-2

      x=14

Prisjetimo se množenja (faktor) a • (faktor) b = umnožak (c)

4. Jedan faktor = umnožak : drugi faktor a=c:b i b=c:a

 Primjer

   2•4=8 2=8:4 4=8:2

   Primjer rješavanja jednadžbe

      x•5=20

      x=20:5

      x=4

Prisjetimo se dijeljenja  (djeljenik) a : (djelitelj) b = ( količnik) c

5. Djeljenik = količnik • djelitelj a=c•b

   Primjer 32:8=4 32=4•8

   Primjer rješavanja jednadžbe

   x:7=4

   x=4•7

   x=28

6. Djeljitelj = djeljenik : količnik b=a:c

   Primjer 32:8=4 8=32:4

   Primjer rješavanja jednadžbe

   28:x=4

   x=28:4

   x=7