Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Prirodni brojevi


Uvod - prirodni brojevi


Zbrajanje prirodnih brojeva


Oduzimanje prirodnih brojeva


Množenje prirodnih brojeva


Dijeljenje prirodnih brojeva


Redosljed računskih radnji


Rješavanje jednadžbi pomoću računskih radnji


Djeljivost prirodnih brojeva

Gore

Redosljed računskih radnji


Zbrajanje i oduzimanje su računske operacije (radnje) prvog stupnja, a množenje i dijeljenje drugog stupnja.

Ako u zadatku imamo računske operacije istoga stupnja računamo ih po redosljedu kako su naznačene.

Primjer 18-2+4=16+4=20   18:2:3=9:3=3

Ako imamo računske operacije različitih stupnjeva, prvo množimo i dijelimo, a zatim zbrajamo i oduzimamo.

Primjer 2+3•4=2+12=14

Ako  uzadatku imamo zagrade, najprije izračunavamo ono što je u njima.

Primjer (2+3)•4=5•4=20

U matematici se koriste okrugle (, uglate [ i vitičaste { zagrade. Najprije računamo ono untar okruglih zatim unutaruglatih i na kraju unutar vitičastih zagrada.