Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Prirodni brojevi


Uvod - prirodni brojevi


Zbrajanje prirodnih brojeva


Oduzimanje prirodnih brojeva


Množenje prirodnih brojeva


Dijeljenje prirodnih brojeva


Redosljed računskih radnji


Rješavanje jednadžbi pomoću računskih radnji


Djeljivost prirodnih brojeva

Gore

Dijeljenje prirodnih brojeva


a:b=c

 Broj a je djeljenik (dividend), broj b je djelitelj (divizor), a broj c je količnik (kvocijent).

Dijeljenjem dvaju brojeva iz skupa N0  ne dobiva se uvijek broj iz skupa N0.

   Primjer 33:8= 4->nepotpuni količnik s ostatkom 1

Za dijeljenje prirodnih brojeva vrijede sljedeća svojstva:

1. Broj podijeljen s 1 jednak je samom sebi a:1=a

   Primjer 6:1=6

2. Prirodni broj podijeljen sa samim sobom jednak je 1. a:a=1

   Primjer 7:7=1

3. Nula podijeljena s prirodnim brojem je 0. 0:a=0

   Primjer 0:12=0

4. Proširivanje količnika a:b=c (a•d):(b•d)=c

   Primjer 6:3=2  (6•3):(3•3)=18:9=2

5. Skraćivanje količnika a:d=c (a:b):(d:b)=c za d≠0

   Primjer 32:4=8   (32:2):(4:2)=16:2=8

Djeljenje s nulom nema smisla

   Primjer  6:0=?  Ne postoji prirodni broj koji pomnožen s 0 daje 6