Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Prirodni brojevi


Uvod - prirodni brojevi


Zbrajanje prirodnih brojeva


Oduzimanje prirodnih brojeva


Množenje prirodnih brojeva


Dijeljenje prirodnih brojeva


Redosljed računskih radnji


Rješavanje jednadžbi pomoću računskih radnji


Djeljivost prirodnih brojeva

Gore

Množenje prirodnih brojeva


 a•b=c

Broj a je množenik (multiplikand), broj b je množitelj (multiplikator), a broj c je umnožak(produkt).

Množenik i množitelj jednim imenom zovu se faktori.

Množenjem brojeva iz skupa prirodnih brojeva dobije su uvijek broj iz skupa prirodnih brojeva 

Za množenje prirodnih brojeva vrijede sljedeća svojstva:

1. Broj 1 je neutralni element u odnosu na množenje a•1=a i 1•a=a

   Primjer: 3•1=3 1•7=7

2. Ako je množitelj ili množenik 0 tada je umnožak 0.  a•0=0 i 0•a=0

   Primjer: 6•0=0 0•2=0

3. Komutativnost množenja a•b=b•a

   Primjer

      5•6=30

      6•5=30

      5•6=6•5

4. Asocijativnost množenja a•(b•c)=(a•b)•c

Primjer

      2•(4•3)=2•12=24

      (2•4)•3=8•3=24

      2•(4•3)=(2•4)•3

5. Distributivnost množenja prema zbrajanju (a+b)•c=a•c+b•c

Primjer

    (4+3)•2=7•2=14

   4•2+3•2=8+6=14

   (4+3)•2=4•2+3•2

6. Distributivnost množenja prema oduzimanju (a-b)•c=a•c-b•c za a≥ b

Primjer

      (12-3)•2=9•2=18

      12•2-3•2=24-6=18

      (12-3)•2=12•2-3•2