Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Prirodni brojevi


Uvod - prirodni brojevi


Zbrajanje prirodnih brojeva


Oduzimanje prirodnih brojeva


Množenje prirodnih brojeva


Dijeljenje prirodnih brojeva


Redosljed računskih radnji


Rješavanje jednadžbi pomoću računskih radnji


Djeljivost prirodnih brojeva

Gore

Zbrajanje prirodnih brojeva


a+b=c

Brojevi a i b su pribrojnici (sumandi), a broj c zbroj (suma). 

Za  zbrajanje prirodnih brojeva vrijede sljedeća svojstva:

1. Nula je neutralni element u odnosu na zbrajanje a+0=a i 0+a=a.

   Primjer: 3+0=3, 0+6=6

2. Komutativnost zbrajanja a+b=b+a.

   Primjer:

         6+7=13

         7+6=13

         6+7=7+6

3. Asocijativnost zbrajanja (a+b)+c = a+(b+c).

   Primjer

         (2+6)+8=8+8=16

         2+(6+8)=2+14=16

         (2+6)+8=2+(6+8)