Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Prirodni brojevi


Uvod - prirodni brojevi


Zbrajanje prirodnih brojeva


Oduzimanje prirodnih brojeva


Množenje prirodnih brojeva


Dijeljenje prirodnih brojeva


Redosljed računskih radnji


Rješavanje jednadžbi pomoću računskih radnji


Djeljivost prirodnih brojeva

Gore

Uvod - prirodni brojevi


Skup prirodnih brojeva označavamo slovom N, a zapisujemo: N={1,2,3,4,...,n,n+1,...}

Prirodnih brojeva ima bezbroj (beskonačno).

Brojevi 2,4,6,8,... su parni prirodni brojevi. Brojevi 1,3,5,7,... su neparni prirodni brojevi.

Svaki prirodni broj ima svog sljedbenika. Primjer: Broj 23 ima sljedbenika broj 24.

Svaki prirodni broj osim broja 1 ima svog prethodnika. Primjer: Broj 6 ima prethodnika broj 5.

Broj 0 nije prirodan broj.  Skup prirodnih brojeva i nule označavamo

N0={0,1,2,3,4,...,n,n+1,...}. 

 

Prirodne brojeve često označavamo malim pisanim slovima a,b,c,...,x,y

Za dva prirodna broja a i vrijedi jedna od ovih triju mogućnosti:

      1. a Primjer 7<8

      2. a=b Primjer 5=5

      3. a>b Primjer 11>3