Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Preslikavanje ravnine


Osna simetrija


Centralna simetrija


Rotacija


Translacija


Zbrajanje i oduzimanje vektora

Gore

Translacija


Ako dužina Dužina AB ima određenu početnu i završnu točku za nju kažemo da je usmjerena dužina (orijentirana) ili vektor. Zapisujemo je: Vektor AB (na prvom mjestu je početna, a na drugom završna točka)

 

Vektor AB

 

 

Vektor Vektor AB ima svoju duljinu koju zapisujemo |Vektor AB|. 

Vektor  Vektor AB ima jednaku duljinu kao i vektor Vektor BA, ali ima suprotnu orjentaciju i za njih vrijedi Vektor ABVektor BA.Ti vektori su suprotni jer je Vektor AB= -Vektor BA.

Vektori su jednaki ukoliko imaju istu orijentaciju, smjer i jednake duljine.

Translacijom dužine Dužina abza zadani vektor Vektor v preslikamo dužinu jednake duljine.

 Translacija dužine za vektor v