Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Preslikavanje ravnine


Osna simetrija


Centralna simetrija


Rotacija


Translacija


Zbrajanje i oduzimanje vektora

Gore

Osna simetrija


Osna simetrija

 

očke T i T' su osnosimetrične u odnosu na pravac s ako je Osna simetrija je ako

Isto tako točku T' nazivamo slikom točke T, a pravac s os simetrije.

Simetrala dužine je pravac koji raspolavlja dužinu i okomit je na nju.

Stoga je ujedno pravac s simetrala dužine Dužina TT'

 

 Osna simetrija ravnine preslikavanje dužine

 |AB|=|A'B'|

Osna simetrija ravnine dužinu preslikava u dužinu jednake duljine. Svaki lik se osnom simetrijom preslikava u sukladni lik.

Neki od geometrijskih likova se osnom simetrijom preslikavaju u samog sebe. Te likove zovemo osnosimetrični likovi. 

Primjer osnosimetričnih likova su: Dužina, jednakokračan trokut, pravokutnikm kružnica idr...