Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Kvadriranje i korjenovanje


Kvadriranje


Svojstva funkcije kvadriranja


Kvadratna jednadžba


Kvadratni korjen


Računanje s kvadratnim korijenima

Gore

Kvadratna jednadžba


Kvadratna jednadžba ima oblik x2=b   i ima dva rješenja za b>0, jedno rješenje za b=0 i nema rješenja za b<0.

   Primjer:   X2=16   rješenja su X1=4 i X2=-4

                x2=0   rješenje je x=0 

               x2=-4   nema rješenja jer niti jedan racionalni broj kvadriran ne daje -4