Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Kvadriranje i korjenovanje


Kvadriranje


Svojstva funkcije kvadriranja


Kvadratna jednadžba


Kvadratni korjen


Računanje s kvadratnim korijenima

Gore

Svojstva funkcije kvadriranja


Kvadrat umnoška dvaju ili više brojeva jednak je umnošku kvadrata tih brojeva

      (a•b)2=a2•b2

   Primjer:   (5•2)2= 102=100   52•22=25•4=100

 

Kvadrat količnika dvaju brojeva jednak je količniku kvadrata tih brojeva

(a:b)2=a2:b2 b≠0

   Primjer:   (6:3)2=22=4   62:32 =36:9=4

 

Kvadrat zbroja dvaju brojeva jednak je zbroju kvadrata tih brojeva i njihovog dvostrukog umnoška.

(a+b)2=a2+b2+2•a•b

   Primjer:   (2+3)2= 52 =25  22+32+2•2•3=4+9+12=25

 

Kvadrat razlike dvaju brojeva jednak je zbroju kvadrata tih brojeva umanjenom za dvostruki umnožak tih brojeva.

(a-b)2=a2+b2-2•a•b

   Primjer:   (6-2)2=42=16   62+22-2•6•2 =36+4-24=16

 

Razlika kvadrata dvaju brojeva jednaka je umnošku zbroja i razlike tih brojeva. 

  a2-b2=(a+b)•(a-b)

   Primjer:   42-22=16-4=12   (4+2)•(4-2)=6•2=12