Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Kružnica i krug


Osnovno o kružnici i krugu


Kružnica i pravac


Međusobni položaji dvaju kružnica


Obodni i središnji kut


Opseg kruga, duljina kružnog luka i površina kruga i dijelova kruga

Gore

Opseg kruga, duljina kružnog luka i površina kruga i dijelova kruga


Opseg kruga je duljina kružnice koja omeđuje zadani krug. Opseg kruga izračunava se formulom o=2r•π. Gdje je r radius kruga, a π (pi)beskonačan broj koji iznosi 3.1415...

 

Kružni luk - dio je kružnice omeđen dvjema  točkama, a njegova duljina izračunava se formulom Duljina kružnog luka, gdje je α središnji kut zadanog luka u stupnjevima i r radijus kružnice.

Površina kruga izračunava se formulom P=r2π      r2=r•r

Koncentrične kružnice

Površina kružnog vijenca (dio omeđen dvijema koncentričnim kružnicama) izračunava se  Pv=r12π-r22π

 

Dio kruga omeđen s dva polumjera r i pripadajućim kružnim lukom zove se kružni isječak.

Površina kružnog isječka računa se formulom Površina kružnog isječka

 

Kružni isječak