Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Opća jednadžba pravca


Ekplicitna i implicitna jednadžba pravca


Jednadžba pravca kroz dvije točke


Usporedni i okomiti pravci


Sjecište dvaju pravaca i grafičko rješavanje sustava

Gore

Sjecište dvaju pravaca i grafičko rješavanje sustava


Koordinate sjecišta (S) dvaju pravaca možemo odrediti grafičkom metodom i računskom metodom.

Ako je 

A1x+B1y+C1=0

A2x+B2y+C2=0

_______________  x=x0   y=y0, onda je S(x0,y0) sjecište zadanih pravaca.

 

Točnost rezultata dobivenih grafičkom metodom ovisi o preciznosti.

 Primjer grafičke metode:

   Odredi matematički i grafički sjecište pravaca zadanih jednadžbom p1 y=x+3 i p2 y=-2x+2

   p1   (1,4)   (0,3)   (-1,2)      p2   (1,0)   (0,2)   (-1,4)

Graf linearne sjecište

  Računskom metodom:

      x-y+3=0

      -2x-y+2=0

      _________

      -2y+6-y+2=0

      -3y=-8

      y=8/3      x=-1/3