Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Opća jednadžba pravca


Ekplicitna i implicitna jednadžba pravca


Jednadžba pravca kroz dvije točke


Usporedni i okomiti pravci


Sjecište dvaju pravaca i grafičko rješavanje sustava

Gore

Usporedni i okomiti pravci


Usporedni pravci imaju jednake koeficijente smjera. Dakle pravci y=a1x+b1 i y=a2+b2 međusobno su usporedni (paralelni) samo onda ako je a1=a2.

   Primjer   y=3x+2   i y=3x-4 su paralelni

Dva pravca međusobno su okomiti ako su im  koeficijenti smjera recipročni suprotni brojevi.

   Primjer:         y=3x+2   i   y=-3x+3   su okomiti