Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Linearna funkcija


Linearna funkcija - uvod


Funkcija f(x)=ax+b


Graf linearne funkcije


Tok linearne funkcije

Gore

Tok linearne funkcije


Ako većim argumentima (x) pripada veća vrijednost funkcije tj. ako je koeficijent smjera a>0 onda kažemo da je funkcija f(x)=ax+b rastuća.

Ako većim argumentima (x) pripada manja vrijednost funkcije tj. ako je koeficijent smjera a<0 onda kažemo da je funkcija padajuća.

Ako je u funkciji f(x)=ax+b parametar a=0, onda funkcija ima oblik f(x)=b i zove se konstanta, kojoj je graf konstante pravac y=b i paralelan je s osi x.

Nul-točka  linearne funkcije je ona vrijednost argumenta (x) za koju je vrijednost funkcije f(x)=0.

   Primjer:   f(x)=-3x+12

               Nul-točka je f(4)=-3•4+12=-12+12=0