Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Linearna funkcija


Linearna funkcija - uvod


Funkcija f(x)=ax+b


Graf linearne funkcije


Tok linearne funkcije

Gore

Graf linearne funkcije


Linearnu funkciju f(x)=ax+b određuje skup uređenih parova (x,y) koje možemo prikazati u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini. Odgovarajuće točke koje tako dobijemo pripadaju istom pravcu koji se zove graf linearne funkcije i zadan je jednadžbom y=ax+b.

   Primjer:

      Nacrtaj graf linearne funkcije f(x)=2x+3

      f(-2)=2•-2 +3=-1   (-2,-1)

      f(0)=2•0+3=3   (0,3)

      f(1)=2•1+3=5   (1,5)

      f(2)=2•2+3=7   (2,7)

 

Graf linearne funkcije

 

 Budući da je pravac određen s dvije točke dovoljno je odrediti dva uređena para (x,y).

Parametar a određuje smjer (nagib pravca) i zove se koeficijent smjera pravca.