Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Linearna funkcija


Linearna funkcija - uvod


Funkcija f(x)=ax+b


Graf linearne funkcije


Tok linearne funkcije

Gore

Funkcija f(x)=ax+b


Funkcija f(x)=ax+b, gdje su a i b racionalni brojevi (a≠0) zove se linearna funkcija.

Linearna funkcija  zadana je ako su zadani parametri a i b.

   Primjer a=3 i b=4

      f(x)=3x+4

      f(0)=0+4=4

      f(1)=3+4=7

      f(-6)=-18+4=-14

Ako je u linearnoj funkciji parametar b=0 zapisujemo ju kao f(x)=ax ili y=ax, gdje a predstavlja koeficijent proporcionalnosti.