Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Linearna funkcija


Linearna funkcija - uvod


Funkcija f(x)=ax+b


Graf linearne funkcije


Tok linearne funkcije

Gore

Linearna funkcija - uvod


Funkcija je ovisnost među dvjema veličinama koje najčešće označavamo s x i y, a zapisujemo  y=f(x) ili. y je funkcija od x.

Funkcija može biti zadana formulom, riječima, tablicom, grafom i dijagramom.