Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Sličnost


Omjer i razmjer


Dijeljenje dužine na jednake dijelove u zadanom omjeru


Slični trokuti i mnogokuti

Gore

Slični trokuti i mnogokuti


Trokuti su međusobno slični ako su im odgovarajuće stranice proporcionalne i odgovarajući kutovi jednake veličine.

 Trokut ABCTrokut A1B1C1

 Ako je Kut A jednak kut A1, Kut B jednak kut B1,Kut C jednak kut C1 i a:a1=b:b1=c:c1 onda je Su slicni trokutovi

Omjer Koeficijent sličnosti zove se koeficijent sličnosti trokuta i označava se slovima s ili k.

Ako je koeficijent sličnosti s=1, trokuti su sukladni.

Opseg sličnih trokutova ima isti omjer kao i njihove odgovarajuče stranice O:O1=a:a1=b:b1=c:c1=s.

Mnogokuti su međusobno slični ako su im odgovarajući kutovi jednake veličine i odgovarajuće stranice  proporcionalne.

Svi pravilni mnogokuti su međusobno slični (kvadrat, jednakostranični trokut...)