Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Sličnost


Omjer i razmjer


Dijeljenje dužine na jednake dijelove u zadanom omjeru


Slični trokuti i mnogokuti

Gore

Dijeljenje dužine na jednake dijelove u zadanom omjeru


Dužinu možemo dijeliti na jednake dijelove na slijedeći način:

   Primjer:

      Dužinu AB podijelit ćemo na šest jednakih dijelova

      1. Iz točke A povućemo polupravac p

      2. Na p nanesemo 6 jednakih dijelova (nije bitno koliki su samo da su jednaki) Označimo dobivene točke s A1,A2,A3,A4,A5 i A6

      3. Nacrtamo pravac od A6 do B, i s njim paralelne pravce kroz točke A5,A4,A3,A2,A1

      Dobivamo točke C,D,E,F,G na dužini AB za koje vrijedi |AG|=|GF|=|FE|=|ED|=|DC|=|CB|.

     

Omjer

 

Na ovaj način možemo podijeliti zadanu dužinu i u bilo kojem omjeru.

   Primjer: Ukoliko trebamo podijeliti dužinu u omjeru 2:5 točkom C.

                Dužinu moramo podijeliti na 2+5=7 jednakih dijelova. Gdje će  |AC|:|CB|=2:5