Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Sličnost


Omjer i razmjer


Dijeljenje dužine na jednake dijelove u zadanom omjeru


Slični trokuti i mnogokuti

Gore

Omjer i razmjer


Izraz oblika a:b često zovemo omjer i čitamo "a prema b". Gdje vrijedi a:b=Razlomak ab

Izrazi oblika a:b:c,... zovu se prošireni omjeri.

Jednadžba u kojoj su lijeva i desna strana omjeri zove se razmjer.   a:b=c:d

Ako je b≠0 i d≠0 onda možemo razmjer pisati i kao Razmjer. Iz tog proizlazi da je za a:b=b:c onda je a•d=b•c.

 

   Primjer: x:2=16:4

               x•4=2•16

               4•x=32

               x=8