Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Mnogokuti


Mnogokuti - uvod


Kutovi mnogokuta


Pravilni mnogokuti

Gore

Pravilni mnogokuti


Mnogokut čije sve stranice imaju jednaku duljinu i svi unutarnji kutevi jednaku veličinu zove se pravilni mnogokut.

Jednako stranični trokut je pravilni trokut, kvadrat je pravilni četverokut.

Veličina unutarnjeg kuta pravilnog mnogokuta izračunava se formulom:Unutarnji kut mnogokuta

Pravilni mnogokut je osnosimetričan lik koji ima n osi simetrije. 

Centralnosimetričan je onaj pravilni mnogokut koji ima paran broj stranica.

Pravilnom mnogokutu možemo upisati i opisati kružnicu koje su koncentrične.

Opseg mnogokuta je zbroj duljina svih njegovih stranica, tj. o=a+b+c+...

Opseg pravilnog mnogokuta se računa formulom o=n•a. (n je broj stranica, a je duljina stranica).

Površinu pravilnog mnogokuta računamo formulom Površina pravilnog mnogokuta, n je broj vrhova, a duljina stranica, ρ je polumjer upisane kružnice.

A površinu drugih mnogokuta računamo dijeljenjem tih mnogokuta na trokute (povlaćenjem dijagonala iz jednog vrha).

      Primjer peterokuta:    P= P(T1)+P(T2)+P(T3)

 Peterokut