Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Mnogokuti


Mnogokuti - uvod


Kutovi mnogokuta


Pravilni mnogokuti

Gore

Mnogokuti - uvod


Mnogokut (poligon) je dio ravnine omeđen samo dužinama. Mnogokutevi su trokuti, četverokuti, peterokuti, šesterokuti,...
 
Broj vrhova mnogokuta označavamo s n. Mnogokut s n vrhova ima i n stranica i n kutova.
 
Dijagonala mnogokuta je dužina koja spaja dva nesusjedna vrha mnogokuta.
 
Iz svakog vrha možemo nacrtati n-3 dijagonale (n je broj vrhova).
 
Ukupni broj diagonali izračunava se po formuli  Dijagonale mnogokuta
   
   Primjer za šesterokut:    Dijagonale šesterokut