Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost


Proporcionalne veličine


Obrnuto proporcionalne veličine


Postoci i računanje s postocima


Jednostavni kamatni račun

Gore

Postoci i računanje s postocima


U svakodnevnici količinske odnose izražavamo i u postocima. Postotak je razlomak s nazivnikom sto, a zapisuje se znakom %.

   Primjer: 3%=3:100=0.03   50%=50:100)=0.5

   Primjer izračuna s postocima:

      Izračunaj 6% od 50 = 6:100•50=30:10=3

Račun koji se bavi računanjem s postocima zove se postotni račun. 

Temeljna formula postotnog računa je Postotak formula, gdje je x osnovna vrijednost, y postotni iznos, a p postotak.

   Primjer izračuna: 

         Ako je x=1000 i p=8    Primjer postotak