Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost


Proporcionalne veličine


Obrnuto proporcionalne veličine


Postoci i računanje s postocima


Jednostavni kamatni račun

Gore

Obrnuto proporcionalne veličine


x i y su obrnuto proporcionalne veličine ako za njih vrijedi formula x•y=a (a>0), tj. ako je njihov umnožak stalan (konstantan). Broj a je koeficijent obrnute proporcionalnosti.

   Primjer: Ako jedan trajekt može prevesti 300 automobila dnevno, dva trajekta prevesti će isti broj automobila za pola dana.