Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost


Proporcionalne veličine


Obrnuto proporcionalne veličine


Postoci i računanje s postocima


Jednostavni kamatni račun

Gore

Proporcionalne veličine


Jedna od važnih ovisnosti među veličinama je proporcionalnost. Veličina y i x su proporcionalne (razmjerne) ako za njih vrijedi formula y=a•x (a>0).

Broj a je koeficijent proporcionalnosti. Iz formule vidimo da je Koeficijent proporcionalnosti, tj. veličine su proporcionalne ako im je količnik konstantan.