Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Koordinatni sustav na pravcu


Koordinatni sustav na pravcu - uvod


Pravokutni koordinatni sustav u ravnini

Gore

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini


Položaj točaka u ravnini određujemo pomoću uređenih parova brojeva.

Par u kojem je određen redosljed članova zove se uređenim parom.

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini čine dva međusobno okomita brojevna pravca  p i q sa zajedničkim ishodištem. Pravce p i q nazivamo koordinatnim osima, a njihovo sjecišter O je ishodište pravokutnog koordinatnog sustava.

 

Pravokutni koordinatni sustav

 

Uređenom paru brojeva x i y pripada točka T, ili kažemo da točki T  pripadaju koordinate x i y. Zapisujemo kao T(x,y).

Prvi član x zovemo još apscisa točke T, a drugi član y ordinata točke t. 

Umijesto s p i q obično se koordinatne osi označavaju s x i y i zovu x-os i y-os.

Koordinatne osi dijele ravninu na četiri kvadranta.

Kvadranti pravokutnog koordinatnog sustava