Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Koordinatni sustav na pravcu


Koordinatni sustav na pravcu - uvod


Pravokutni koordinatni sustav u ravnini

Gore

Koordinatni sustav na pravcu - uvod


Ako na pravcu p odredimo ishodište O i jediničnu točku E, uveli smo koordinatni sustav na pravac p kojem je dužina Dužina OE jedinična dužina.

 

Koordinatni sustav na pravcu